Thứ sáu , 04-10-2019

Lễ Khánh Thành Trung tâm Đào Tạo Nghề Bánh tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

Hôm nay, ngày 04 tháng 10 năm 2019 Lễ Khánh Thành Trung tâm Đào tạo Nghề Bánh tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.

Ngành công nghiệp làm bánh tại Việt Nam hiện nay đang khan hiếm nguồn nhân lực có kỹ năng. Các khóa học làm bánh hiện tại trên thị trường tập trung vào kỹ năng căn bản và không đi sâu vào chuyên môn khoa học nướng bánh, phân tích cảm giác và hiểu rõ thị hiếu của nghười tiêu dùng. Từ đó dự án” Nâng cao kỹ năng làm bánh hiện đại để trở thành thợ làm bánh chuyên nghiệp” được hình thành. Dự án được đồng tài trợ bở Ngân hàng Phát triển Đức DFG và công ty TNHH LD Saf-Viet.

Đến dự Lễ Khánh Thành Trung tâm Đào Tạo Nghề Bánh gồm có:

Ông Trương Văn Hùng, Trưởng phòng Trung học chuyên nghiệp Đại học Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM

Bà Nguyễn Thị Thủy, Tổng Giám Đốc Công ty TNHH LD Saf-Việt

Ông Châu Duy Khang, Giám Đốc Thương Mại Công ty TNHH LD Saf-Việt

Ông Aru David, Giám Đốc Chương trình Hợp tác công tư toàn cầu- Tổ chức phi lợi nhuận ASSIST

Bà Võ Phan Kim Ngân, Giám Đốc Điều Hành- Khu vực Mekong.

Về phía Nhà Trường :

Nhà giáo ưu tú Phạm Hữu Lộc – Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

Ông Đinh Văn Đệ - Phó Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

Bà Đinh Hồng Minh - Phó Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

Ông Châu Văn Bảo - Phó Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

Cùng với Giảng viên, Nhân viên và Học sinh Sinh viên Trường tham dự buổi Lễ: