Thứ sáu , 15-01-2021

Hội nghị tuyên truyền đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Phòng chống bạo lực, ma túy học đường. Đảm bảo an toàn PCCC, trật tự an toàn giao thông

Sáng nay, ngày 15 tháng 01 năm 2021 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM phối hợp với công an Thành phố Hồ Chí Minh Pc45, công an quận Tân Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Phòng chống bạo lực, ma túy học đường. Đảm bảo an toàn PCCC. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM.

Một số hình ảnh hội nghị tuyên truyền: