Thứ tư , 27-11-2019

Hoạt động Đánh giá ngoài để thí điểm đánh giá theo tiêu chí, tiêu chuẩn Trường Cao đẳng chất lượng Cao tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TpHCM

Từ ngày 25/11 đến ngày 27/11/2019, Đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo quyết định số 1390/QĐ-TCGDNN ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã đến trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TpHCM để thực hiện khảo sát và đánh giá các nội dung theo tiêu chí Trường Cao đẳng chất lượng cao.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TpHCM là một trong 08 trường cao đẳng trên toàn quốc được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp lựa chọn đánh giá thí điểm trong năm 2019. Theo Bộ tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao, có 5 tiêu chí bao gồm 34 tiêu chuẩn liên quan đến: Quy mô đào tạo; Trình độ nhà giáo; Gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo; Quản trị nhà trường;Trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo.

Kết quả đánh giá sau 03 ngày làm việc được đoàn thông qua trong tập thể lãnh đạo nhà trường vào chiều ngày 27/11/2019, cụ thể: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM đạt 89/100 điểm, tỷ lệ điểm của các tiêu chí đều không có tiêu chí nào dưới 30% điểm chuẩn. Với kết quả này, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TpHCM được đánh giá là đạt tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao.

Kết quả đánh giá cũng đã minh chứng trong thời gian vừa qua những định hướng phát triển của nhà trường là đúng đắn. Đây cũng là một sự ghi nhận và khích lệ rất lớn đối với tập thể Nhà trường; đồng thời, khẳng định chất lượng đào tạo của Trường ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội ngày càng tốt hơn.

 Một số hình ảnh của đợt đánh giá: