Thứ hai , 28-12-2020

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Công ty cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam Công nhận Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Tổng số điểm đạt được: 91/100