Thứ hai , 28-12-2020

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Công ty cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam Công nhận chương trình đào tạo nghề Công nghệ chế tạo máy, trình độ cao đẳng của Trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Tổng số điểm đạt được: 96/100.