Thứ tư , 16-12-2020

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động của Trung tâm Thư viện

THÔNG BÁO

Về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động của Trung tâm Thư viện

1.Thời gian khảo sát: Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 31/12/2020.

2.Thành phần khảo sát:

  • Toàn thể cán bộ - giảng viên – nhân viên;
  • Sinh viên cao đẳng và trung cấp trường.

3. Nội dung - Hình thức khảo sát:

      3.1.Nội dung khảo sát

  • Về cơ sở vật chất của Trung tâm Thư viện
  • Về tài liệu in (Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, …) của Trung tâm Thư viện;
  • Về tài liệu số của Trung tâm Thư viện;
  • Về chất lượng phục vụ của Trung tâm Thư viện
  • 3.2. Hình thức khảo sát:
  • Khảo sát bằng hình thức trực tuyến qua đường link:

https://bit.ly/khaosatthuvienltt

Rất mong các Trưởng đơn vị triển khai thông báo này đến toàn thể cán bộ - giảng viên – nhân viên trong đơn vị biết và thực hiện; Cố vấn học tập/Giáo viên chủ nhiệm triển khai thông báo này đến sinh viên của lớp biết và vận động Sinh viên tích cực tham gia.

Trân trọng cảm ơn!