Thứ ba , 11-08-2020

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp của SV khóa 18C1

1.Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp của SV khóa 18C1, tại đây.

2.Thông báo SV nộp ảnh 3x4 để dán bằng tốt nghiệp, tại đây.