ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 22

 

(Kèm theo công văn số 7735 /BGDĐT-KHTC ngày 14 tháng 11 năm 2012
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

 

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

 

năm học 2012-2013

 

 

 

 

 

 

STT

Nội dung

Đơn vị
tính

Tổng số

 

I

Diện tích đất đai

ha

5.06466

 

II

Diện tích sàn xây dựng

 

24,625

 

1

Giảng đường

 

 

 

 

Số phòng

Phòng

77

 

 

Tổng diện tích

5,766.8

 

2

Phòng học máy tính

 

 

 

 

Số phòng

Phòng

24

 

 

Tổng diện tích

1,819.8

 

3

Phòng học ngoại ngữ

 

 

 

 

Số phòng

Phòng

1

 

 

Tổng diện tích

67.5

 

4

Thư viện

608

 

5

Phòng thí nghiệm

 

 

 

 

Số phòng

Phòng

5

 

 

Tổng diện tích

439

 

6

Xưởng thực tập, thực hành

 

 

 

 

Số phòng

Phòng

48

 

 

Tổng diện tích

4,908.7

 

7

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

 

 

 

 

Số phòng

Phòng

0

 

 

Tổng diện tích

0

 

8

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

0

 

9

Diện tích khác:

 

 

 

 

Diện tích hội trường

848

 

 

Diện tích nhà văn hóa

0

 

 

Diện tích nhà thi đấu đa năng

0

 

 

Diện tích bể bơi

0

 

 

Diện tích sân vận động

8,000

 

 

                                                              TP.Hồ Chí Minh, ngày  29  tháng 11 năm  2012

 

 

 

 

   HIỆU TRƯỞNG