Máy đo thân nhiệt do Giảng viên và Sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM sản xuất