Thứ bảy , 10-03-2018

NGÀY HỘI TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP, XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2018-2019 DO BÁO GIÁO DỤC TP. HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

Ngày 10 tháng 3 năm 2018, ngày hội tư vấn hướng nghiệp, xét tuyển Đại học – Cao đẳng do Báo Giáo dục Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.

Ðơn vị chỉ đạo:

Bộ Giáo dục và Ðào tạo

Ủy ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Ðào tạo Tp.Hồ Chí Minh.

Đơn vị tổ chức:

Báo Giáo dục Tp.Hồ Chí Minh.

Đơn vị thực hiện:

Công ty Truyền thông Giáo Dục Sáng Tạo.

Đơn vị tham gia:

Các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ, hỗ trợ giáo dục.

Các đơn vị hoạt động giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước.

Mục Đích – Ý Nghĩa:

Ngày hội là nơi giúp hoc sinh, Phụ huynh giao lưu, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, hướng nghiệp để định hướng nghề nghiệp; đồng thời cung cấp thông tin liên quan về thị trường lao động, cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường, các con đường tiếp cận tương lai( du học, du học tại chỗ,…)

Ngày hội còn là nơi hội tụ những mô hình trường học tiêu biểu, những tổ chức giáo dục trong và ngoài nước được xã hội nhìn nhận, cầu nối liên kết học sinh, nhà trường và nhà tuyển dụng.

Thông qua ngày hội và chương trình tư vấn, các đơn vị giáo dục có thể truyền tải đầy đủ các thông tin bổ ích về các ngành nghề đào tạo đến với Phụ huynh, học sinh.

Một số hình ảnh ngày hội tư vấn tuyển sinh năm học 2018-2019: