Chủ nhật , 25-11-2018

Thông báo khẩn về việc cho HSSV nghỉ học ngày 26/11/2018

THÔNG BÁO KHẨN:
 
Căn cứ vào Công văn Khẩn số 4143/GDĐT - VP ngày 25/11/2018  của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM về cho học sinh nghĩ học ngày 26/11/2018;
  
Theo chỉ đạo của Thầy Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Nhà trường thông báo:
 
1. Hoãn thi môn kỹ năng mềm trong ngày 26/11/2018. Lịch thi sẽ thông báo sau.
 
2. HSSV toàn trường được nghỉ học hết ngày 26/11/2018. 
 
Đề nghị các HS-SV của trường thực hiện nghiêm túc.
 
Trân trọng.