Thứ hai , 07-11-2016

Lễ tốt nghiệp sinh viên khóa 2013 Cao đẳng và 2014 Trung cấp chuyên nghiệp

  Ngày 05 tháng 11 năm 2016, Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho các sinh viên Khóa 2013 Cao đẳng và 2014 Trung cấp chuyên nghiệp.

 Thành phần tham dự buổi lễ:

  • Ông  Đinh Văn Đệ              -  Phó Hiệu trưởng
  • Ông  Nguyễn Văn Dũng     -  Phó Hiệu trưởng
  • Bà     Đinh Hồng Minh        -  Phó Hiệu trưởng
  • Cùng các Ông/Bà là Trưởng, Phó Phòng, Khoa, Trung tâm và các giảng viên, nhân viên của trường.

 Một số hình ảnh lễ tốt nghiệp:

Thầy Đinh văn Đệ - Phó Hiệu trưởng 

Thầy Nguyễn Văn Dũng - Phó Hiệu trưởng