Thứ năm , 28-11-2019

CHUYÊN GIA CÔNG NGHỆ ÔTÔ CÔNG NGHIỆP (ĐỨC) ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

Chuyên gia Công nghệ Ôtô công nghiệp (Đức) đến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 11 năm 2019. Chuyến thăm và làm việc trong kế hoạch triển khai đào tạo thí điểm 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ Đức.

Mục đích của chuyến thăm và làm việc nhằm kiểm tra các yêu cầu về trang thiết bị cơ sở vật chất-kỹ thuật và các trang thiết bị đảm bảo an toàn lao động và an toàn sức khỏe; các kế hoạch giảng dạy lý thuyết và thực hành. Đây là một trong số các hoạt động triển khai giai đoạn đào tạo thí điểm theo tiêu chuẩn Đức. Đặc biệt là công tác tổ chức các giờ học thực hành đáp ứng các yêu cầu của bài thi tốt nghiệp của Công nghệ Ôtô đáp ứng tiêu chuẩn Đức.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam được Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lựa chọn tham gia Dự án triển khai đào tạo các nghề theo tiêu chuẩn Đức.

Một số hình ảnh làm việc với chuyên gia(Đức) công nghệ ôtô: