Thứ tư , 19-06-2019

DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ SỐ BÁO DANH KHÓA 17C1

CẤU HÌNH MẠNG   17C1-QTM tại đây./.

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 3   17C1-KTD tại đây./.

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ   17C1-KTD tại đây./.

LẬP TRÌNH MẠNG    17C1-ANM tại đây./.

NGOẠI NGỮ (TIẾNG HOA   17C1-NNA tại đây./.

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH    17C1-KTD tại đây./.

PHÁP LUẬT   17C1 tại đây./.

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG    17C1-QTD tại đây./.

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MAIL SERVER   17C1-QTM tại đây./.

QUẢN TRỊ MẠNG NÂNG CAO TRÊN LINUX   17C1-QTM tại đây./.

QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP   17C1-QTD tại đây./.

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP   17C1-QTD tại đây./.

THIẾT KẾ WEB   17C1-QTM tại đây./.

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ   17C1-QTD tại đây./.

TIẾNG ANH KINH DOANH    17C1-NNA tại đây./.

TIẾNG ANH NHÂN SỰ   17C1-NNA tại đây./.

TIẾNG ANH THUYẾT TRÌNH   17C1-NNA tại đây./.

AN TOÀN HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH    17C1-ANM tại đây./.

BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN   17C1-CMT tại đây./.

CÔNG NGHỆ ẢO HÓA      17C1-ANM tại đây./.

CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ WEB   17C1-TKW tại đây./.

KỸ THUẬT HACK NÂNG CAO    17C1-ANM tại đây./.

LẬP TRÌNH CNC   17C1-CCK4 tại đây./.

LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU   17C1-THU tại đây./.

LẬP TRÌNH HỆ THỐNG NHÚNG   17C1-LTM tại đây./.

LẬP TRÌNH MACRO TRÊN OFFICE   17C1-THU tại đây./.

LẬP TRÌNH PHP   17C1-THU tại đây./.

LẬP TRÌNH PHP2   17C1-TKW tại đây./.

LẬP TRÌNH TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG   17C1-LTM tại đây./.

MÁY CẮT KIM LOẠI   17C1-CCK4 tại đây./.

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG   17C1-CNM tại đây./.

SỬA CHỮA MÁY TÍNH NÂNG CAO   17C1-CMT tại đây./.

THIẾT BỊ MẠNG   17C1-CMT tại đây./.

XML   17C1-LTM_TKW tại đây./.

XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM   17C1-CMT tại đây./.

 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH CNKT CƠ KHÍ    17C1-BCN_CKL_CCK4 tại đây./.

BẢO TRÌ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN   17C1-BCN tại đây./.

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP   17C1-ĐCN tại đây./.

ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP   17C1-ĐĐT_ĐTC tại đây./.

ĐỒ GÁ   17C1-CCK4 tại đây./.

ĐO LƯỜNG ĐIỆN - LẠNH    17C1-KML tại đây./.

GIA CÔNG VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH CAM    17C1-CCK tại đây./.

KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG  17C1- ĐCN tại đây./.

KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ   17C1-CĐT tại đây./.

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG    17C1-CĐT tại đây./.

KỸ THUẬT ROBOT   17C1-TĐH tại đây./.

KỸ THUẬT SẤY   17C1-CNL_KML_VSL tại đây./.

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG   17C1-TĐH tại đây./.

LÒ HƠI   17C1-CNL tại đây./.

SỬA CHỮA VÀ BẢO TRÌ MÁY CNC   17C1-TĐC tại đây./.

TÍNH TOÁN & SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN   17C1-ĐCN tại đây./.

TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH    17C1-VSL tại đây./.

TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ   17C1-ĐĐT_ĐTC tại đây./.

VẬN HÀNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH   17C1-CNL tại đây./.