Thứ tư , 06-07-2016

Cơ sở vật chất của trường

Tổng diện tích khuôn viên đang quản lý, sử dụng tại quận Tân Bình: 50.874 m2

 

STT

Cơ sở vật chất
Số lượng
1
Phòng học lý thuyết
72 phòng
2
Phòng học chuyên môn, thí nghiệm
07 phòng
3
Xưởng chuyên ngành
55 xưởng
4
Thư viện
01 phòng
5
Phòng phương pháp,chuyên đề
03 phòng
6
Phòng làm việc
22 phòng
7
Hội trường
02
8
Nhà Truyền thống
01
9
Nhà để xe
03
10
Căn tin
02
11
Sân bóng đá
01 sân
12
Sân bóng chuyền
02 sân
13
Sân cầu lông
04 sân
14
Nhà y tế
01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Nỗi bật