NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY MEGABOWL - (15/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp ngành Điện Công nghiệp

NHÂN VIÊN CƠ KHÍ - CÔNG TY TNHH S&HV - (14/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí

NHÂN VIÊN CƠ KHÍ - CÔNG TY TNHH NHẬT TRƯỜNG VINH - (11/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY TNHH NCP - (11/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện công nghiệp; Nhiệt lạnh (Điện lạnh)

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ; NHÂN VIÊN CẤP DƯỠNG; NHÂN VIÊN MARKETING - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THUỶ HẢI SẢN LIÊN THÀNH - (11/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí - Điện Công nghiệp; Marketing; Lao động phổ thông

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp