NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐÈN LED - CÔNG TY CỔ PHẦN VINALED - (29/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện tử

CÔNG NHÂN CƠ KHÍ - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HOÀNG QUỐC - (27/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Ô TÔ - CÔNG TY CỔ PHẦN LỐP XE VIỆT - VIETTIRE - (27/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Động lực

NHÂN VIÊN BẢO HÀNH - CÔNG TY TNHH MTV NANOCO - (26/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện tử

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ - SỬA CHỮA - CÔNG TY THANG MÁY THÁI BÌNH - (26/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện tử

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp