NHÂN VIÊN BẢO TRÌ TRƯỜNG HỌC - TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ SAIGON – ASTON - (16/03/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện công nghiệp; Điện lạnh

NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT - STYLISH MEDIA - (16/03/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện - Điện tử

NHÂN VIÊN PHÒNG KỸ THUẬT - NISSEI ELECTRIC VIETNAM - (15/03/2018)

Tốt nghiệp chuyên ngành Điện Tự Động Hóa,Cơ Điện Tử, Cơ Khí.

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ - (14/03/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Ô tô; Cơ điện tử

NHÂN VIÊN KINH DOANH; NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG VIỄN THÔNG VIỆT CÁP - (12/03/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin; Điện - Điện tử; Khối kinh tế

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp