KỸ SƯ DỰ ÁN - CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN BIỂN ĐÔNG - (22/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện; Tự động hóa

NHÂN VIÊN LẮP MÁY - CÔNG TY TNHH SM-CYCLO (VIỆT NAM) - (22/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện Công nghiệp

NHÂN VIÊN IT - CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN BÌNH PHƯƠNG - (21/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY CP SX TM DV KỸ THUẬT PHƯƠNG NAM - (18/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện tử

THỢ ĐIỆN; THỢ HÀN - THỢ PHỤ - CÔNG TY TNHH PHÚ THUẬN THÀNH - (17/08/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp