NHÂN VIÊN BẢO HÀNH - CÔNG TY TNHH MTV NANOCO - (26/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện tử

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ - SỬA CHỮA - CÔNG TY THANG MÁY THÁI BÌNH - (26/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện tử

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp