NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ - CÔNG TY TNHH TRUNG MỸ Á - (05/07/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN; LÒ HƠI - CÔNG TY TNHH YAMAKEN APPAREL VIỆT NAM - (05/07/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện công nghiệp

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐÈN LED - CÔNG TY CỔ PHẦN VINALED - (29/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện tử

CÔNG NHÂN CƠ KHÍ - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HOÀNG QUỐC - (27/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Ô TÔ - CÔNG TY CỔ PHẦN LỐP XE VIỆT - VIETTIRE - (27/06/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Động lực

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp