NHÂN VIÊN PHÒNG KỸ THUẬT - NISSEI ELECTRIC VIETNAM - (15/03/2018)

Tốt nghiệp chuyên ngành Điện Tự Động Hóa,Cơ Điện Tử, Cơ Khí.

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ - (14/03/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Ô tô; Cơ điện tử

NHÂN VIÊN KINH DOANH; NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG VIỄN THÔNG VIỆT CÁP - (12/03/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin; Điện - Điện tử; Khối kinh tế

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH - (08/03/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí; Điện - Điện tử

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ AN TÍN - (08/03/2018)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin; Điện - Điện tử

NV VẬN HÀNH & BẢO TRÌ MÁY - CÔNG TY TNHH TMDV TÂN HIỆP PHÁT - (07/03/2018)

Sinh viên chuyên ngành Cơ khí; Điện công nghiệp

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp