Thống kê

  • Online 56
  • Hôm nay 262
  • Hôm qua 1454
  • Tổng 3121733

CÔNG KHAI GIÁO DỤC - NĂM HỌC 2014-2015

( Theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Biểu tổng hợp - Một số thông tin công khai của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ CHí Minh năm học 2014-2015. (Xem chi tiết tại đây)

2. Biểu mẫu 20 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ CHí Minh năm học 2014-2015.(Xem chi tiết tại đây)

3. Biểu mẫu 21 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ CHí Minh năm học 2014-2015.(Xem chi tiết tại đây)

4. Biểu mẫu 22 - Công khai cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ CHí Minh năm học 2014-2015.(Xem chi tiết tại đây)

5. Biểu mẫu 23 - Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ CHí Minh năm học 2014-2015.(Xem chi tiết tại đây)

6. Biểu mẫu 24 - Công khai tài chính của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ CHí Minh năm học 2014-2015.(Xem chi tiết tại đây)

© 2015 CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh;
Website: LTTC.edu.vn - Email: tuyensinh@LTTC.edu.vn hoặc lytutrong@lttc.edu.vn
Điện thoại: (08) 3811.0521 / Fax: (08) 3811.8676
Designed by EPMT